Türkiye’de ilk olarak ruhçuluk (spiritualizm) çalışmalarını başlatan Dr. Bedri Ruhselman, ülkemizde fazla tanınmamakla birlikte eserleri de sadece konuya ilgi duyanlar tarafından okunmuştur.

Fakat zamanla Türkçemizdeki değişim, Bedri Ruhselman’ın eserlerini konuya ilgi duyanlar tarafından bile okunup anlaşılmasında zorluk meydana getirmiştir.

Ayrıca Bedri Ruhselman’ın eserlerinin yaygın olarak bulunamaması da düşünce ve tezlerinin geniş kitleler tarafından okunmasına engel olan diğer bir unsurdur.

İnsanlığı ve geleceği birçok açıdan yakından ilgilendiren bu değerli eserleri Sertaç Mehmet Temizel, günümüz diline sadeleştirerek aktarırken yeni bilgileri de kitaplarına eklemektedir.

 
1898-1960